Okrem recyklácie plastov, výroby výliskov vstrekolisovaním a nakladania s odpadmi sa zaoberáme aj výrobou drevených obalov (paliet, rámov, debien, ochranných čiel) pre podniky skupiny CHEMOSVIT. Obaly na báze dreva, preglejky a bukasu sú vyrábané na mieru podľa konkrétnych požiadaviek zákazníkov na balenie ich produktov.

Kontaktná osoba:

Ľubomír GOTTHARDT
tel.:+421 52 715 2401
mob.:+421905419265
e-mail:lubomir.gotthardt@tatrafan.com