TATRAFAN ENVIRO – nová značka pre CHEMOSVIT ENVIRONCHEM

1000

TATRAFAN ENVIRO už 20 rokov úspešne pôsobí v oblasti spracovania odpadov a výroby produktov z odpadov. Firma vznikla v roku 1997 pod názvom CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s. z bývalej divízie spracovania odpadov a výroby obalov CHEMOSVIT-u. 29.11.2016 došlo k zmene názvu a právnej formy CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s. na TATRAFAN, s.r.o. a  k 1.1.2017 sa k spoločnosti TATRAFAN, s.r.o. pričlenila základná výroba PP fólií z bývalého TERICHEM-u, a.s. Divízia TATRAFAN ENVIRO pokračuje v aktivitách svojho predchodcu CHEMOSVIT ENVIRONCHEM. V súčasnosti sa spektrum našej činnosti zameriava hlavne na zber a recykláciu plastov, vstrekolisovanie, a výrobu obalov. Vysoká kvalita našich recyklátov a finálnych výrobkov je zabezpečená sledovateľnosťou zdrojov odpadu, keďže väčšina vstupných druhotných surovín pochádza z firiem skupiny CHEMOSVIT.

Efektivita.

Kvalitou, skúsenosťami a vôľou neustále sa zlepšovať vytvárame hodnotu pre zákazníkov.

Osobný prístup.

Úprimý a osobný vzťah s našimi zákazníkmí je našou prioritou.

Profesionalita.

Vieme čo robíme a dodržiavame sľuby.
Iná možnosť neexistuje.