Udržateľný rozvoj

blue-295

Prírodné bohatstvo regiónu, v ktorom sídli naša spoločnosť, v nás vyvoláva a umocňuje pocit zodpovednosti za udržateľný rozvoj s dôrazom na životné prostredie. Vďaka našej činnosti plastový odpad nekončí na skládkach a nepôsobí ako dlhodobá záťaž na prírodu. Naopak,  je využitý na výrobu nových produktov, ktoré v mnohých prípadoch taktiež napomáhajú ochrane životného prostredia, ako napríklad nádrže na čističky odpadových vôd.

tatry-v1