V oblasti vstrekolisovania disponujeme technológiami, ktoré sú v rámci nášho regiónu pôsobenia jedinečné. Vyrábame technické výlisky s hmotnosťou od 10 g do 23 kg. Surovinou pre ich výrobu sú recykláty z vlastnej produkcie ale aj originálne granuláty. Okrem jednotlivých výliskov dodávame našim zákazníkom taktiež komplexné baliace systémy.