Spoločenská zodpovednosť

blue-413

Snaha byť zodpovedný voči spoločnosti bola už pri zrode našej firmy. Našim poslaním je zhodnocovanie odpadov z výroby obalov a plastov a ich premena na užitočné, spoločensky využiteľné produkty. Okrem toho, že sa aktívne podieľame na tom, aby odpad nezaťažoval životné prostredie, v rámci skupiny TATRAFAN taktiež aktívne podporujeme športové, kultúrne a vzdelávacie iniciatívy, ktoré pozitívne vplývajú na kvalitu spoločenského života v našom regióne.

basket