Okrem recyklácie plastov, výroby výliskov vstrekolisovaním a nakladania s odpadmi sa zaoberáme aj výrobou drevených obalov (paliet, rámov, debien, ochranných čiel) pre podniky skupiny CHEMOSVIT. Obaly na báze dreva, preglejky a bukasu sú vyrábané na mieru podľa konkrétnych požiadaviek zákazníkov na balenie ich produktov.

Kontaktná osoba:

Filip ŠVARC
Tel.: +421 52 715 2401
Mob: +421 917 920 722
filip.svarc(a)tatrafan.sk