V rámci poskytovania komplexných služieb pre skupinu podnikov v areáli CHEMOSVIT a.s. zabezpečujeme zber odpadov pred ich ďalším zhodnotením alebo zneškodnením:

  • vo vlastných zariadeniach (plasty – NsO R3)
  • v zariadeniach na zber odpadov: (papier, obaly z papiera, železné a neželezné kovy a obaly z nich, vyradené svetelné zdroje, elektro odpad a iné tuhé a kvapalné odpady – NsO R12, R13, D15).
  • Niektoré z uvedených služieb poskytujeme aj externým firmám a organizáciám.

Ponúkame taktiež vykupovanie plastových odpadov od externých firiem. Vykupujeme hlavne PP, PE,  ABS, PS spĺňajúce nasledovné parametre:

  1. odpad vznikajúci v priemyselnej výrobe, homogénny
  2. neznečistený, nesmie obsahovať papier, drevo, železo a pod.
  3. musí byť riadne zabalený a manipulovateľný

Takto pripravený odpad je následne predmetom testovania a zaslania cenovej ponuky. V prípade akceptácie podmienok obomi stranami sa uzatvorí kúpna zmluva.

Kontaktná osoba:

Dušan FRKÁŇ
Tel.: +421 52 715 2685
Mob: +421 905 562 748
dusan.frkan(a)tatrafan.sk