História spoločnosti

blue-295
Založenie spoločnosti firmou Baťa zo Zlína
Začiatok výroby celofánu (prvá firma v Európe, druhá na svete)
Začiatok flexotlače
Začiatok výroby polyetylénových fólií
Začiatok hĺbkotlače
Začiatok výroby BOPP fólií vo Svite
Vznik divízie elektofólií v CHEMOSVITe
Zmluva o spoupráci medzi CHEMOSVIT a.s. a Ab Rani Plast Oy
Založenie firmy TERICHEM a.s.

Vznik CHEMOSVIT Environchem z bývalej divízie spracovania druhotných surovín skupiny CHEMOSVIT

Vznik nového výrobného závodu v Lutsku na Ukrajine
Prebratie výroby BOPP obalových fólií od Chemosvit a.s.
Presun metalizácie, predaja a R&D z Fínska na Slovensko
Nová výrobná linka na výrobu fólií pre kondenzátory vo Svite

Zlúčenie firiem TERICHEM a CHEMOSVIT Environchem a vznik TATRAFAN FILM a TATRAFAN ENVIRO