Naša činnosť v rámci recyklácie plastov je zameraná hlavne na aglomeráciu a regranuláciu fóliových odpadov na báze polypropylénu a polyetylénu, respektíve kombinovaných plastových fólií z produkcie podnikov skupiny CHEMOSVIT. Taktiež spracovávame vybrané druhy plastových odpadov vykúpené od externých dodávateľov. Okrem fóliových odpadov spracovávame aj vláknitý odpad z výroby polypropylénových vlákien a blokové odpady z nábehov výrob fólií i vlákien.